Học tậpTài liệu

Đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học năm học 2020 – 2021 kèm đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tin học
67

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Tin học

Đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học năm học 2020 – 2021 kèm đáp án, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì II Tin học lớp 6

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học

NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ TỔNG
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL

1. Thao các cơ bản khi sử dụng phần mềm Microsoft Word.

C1

0,5

1

0,5

2. Soạn thảo và sửa chữa văn bản

C2

0,5

C3

3,5

2

4,0

3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

C4

0,5

C1

2,0

C3

0,5

3

3,0

4. Thêm hình ảnh để minh họa

C2

1,5

1

1,5

5. Trình bày cô đọng bằng bảng

C5

0,5

C6

0,5

2

1,0

TỔNG

4

2,0

2

3,5

2

1,0

1

3.5

9

10

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.