Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Giấy chứng nhận hoàn thành học lớp nhận thức về Đảng
108

Giấy chứng nhận hoàn thành học lớp nhận thức về Đảng

Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng là lớp học mà ở đó mỗi học viên xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

ĐẢNG BỘ
………………………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số ……………… /CN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận đồng chí: …………………………………………………………. Sinh ngày ……. / ….. / …………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Là cảm tình Đảng của chi bộ: …………………………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,

Do: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tổ chức từ ngày ………. tháng ……… năm ………. đến ngày ……….. tháng ……….. năm ………………

Kết quả học tập đạt loại: ………………………………………………………………………………………………..

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

2. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Theo hướng dẫn của số 01 -HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng thì quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

– Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.

– Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm