Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Mẫu phụ lục 01 thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT
31

Mẫu phụ lục 01 thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT

Bản in

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu là biểu mẫu giấy đăng ký kiểm tra nguồn gốc thực phầm được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU

Lần thứ: …

Kính gửi: [Tên Cơ quan kiểm tra]

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………..…………….nơi cấp …………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu có nhiều cơ sở sản xuất thì tiếp tục kê khai như mục I.1 cho các cơ sở tiếp theo)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Tên sản phẩm (ghi cả tên khoa học hoặc mã HS): ………………………………………………

Nhãn hiệu: ………………………………………………………………………………………………………..

Quy cách đóng gói: ……………………………………………………………………………………………

Số lượng bao gói: ………………………………………………………………………………………………

Khối lượng tịnh: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày đóng gói: ………………………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc xuất xứ: ……………………………………………………………………………………………

(Nếu có nhiều sản phẩm thì tiếp tục kê khai như mục II.1 cho các sản phẩm tiếp theo)

III. THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

Nhà nhập khẩu

Tên nhà nhập khẩu: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nhà xuất khẩu

Tên nhà xuất khẩu: ……………………………………………………….…………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơihàng đi:…………………………………………………………………………………………………..

Nơi hàng đến: ………………………………………………………………………………………………..

Phương tiện vận chuyển (ghi cả số hiệu hoặc tên của phương tiện): ……………………..

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, [Tên tổ chức/cá nhân] đề nghị [Tên Cơ quan kiểm tra] kiểm tra đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nêu tại mục II của đơn này.

Các giấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu √ nếu có):

Loại giấy tờ

Có (√)

Ngày hết hiệu lực

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận: Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương

[Ghi cụ thể loại giấy]

Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ.

…………… ngày …….tháng ……..năm….
(Người đi diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng du)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm