Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Giấy đề nghị cấp chứng thư số

Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân và đơn vị
59

Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân và đơn vị

Giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân và đơn vị

Thiquocgia.vn mời các bạn tham khảo mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân và đơn vị theo Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng nhà nước. Chứng thư số hay còn gọi là chứng thư điện tử, cũng giống như chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, dùng để xác nhận danh tính của một đối tượng nào đó ví dụ như phần mềm, ứng dụng, máy chủ hoặc đại diện cho một cá nhân, một tổ chức nào đó khi tham gia các giao dịch điện tử, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch điện tử.

Hướng dẫn sử dụng chứng thư số để khai thuế qua mạng

<TÊN TỔ CHỨC
QUẢN LÝ THUÊ BAO>
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

….., ngày … tháng … năm …..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước.

Tên tổ chức quản lý thuê bao:

Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho:

1. Thông tin người đề nghị cấp chứng thư số

Đề nghị cấp chứng thư số cho Người đại diện hợp pháp □

Họ và tên: ………………………………………….Giới tính: …………………………

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: …………………….. Quốc tịch: …………….…

Số CMT/Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: …………Nơi cấp: ……………………

Nơi công tác/chi nhánh: ……………….……………..Mã đơn vị: ……………………

Địa chỉ nơi công tác: ……………………………………………………………………..

Điện thoại di động: ………………….. Địa chỉ email: ………………………………………………

Chức vụ: ……………………………. Phòng ban: ………………………………………

2. Thông tin về chứng thư số

Thời hạn hiệu lực (tối đa là 05 năm kể từ ngày chứng thư số có hiệu lực): …….…năm

Loại nghiệp vụ: (TTLNH /BC theo NĐ82/BC tài chính/DTBB/BCTK …) ……………

Mục đích sử dụng: (Khi đăng ký nghiệp vụ Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Truyền thông □ Phê duyệt giao dịch

Tôi cam đoan những thông tin khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu được chấp thuận cấp chứng thư số, tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Nhà nước về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Người đại diện hợp pháp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề nghị cấp chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu tại đơn vị.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm