Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy ủy quyền công bố thông tin

Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
61

Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
MST
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

….., ngày …. tháng năm

Kính gửi:

– (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước)
– (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tên giao dịch của doanh nghiệp:………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………………………..

Website:…………………………………………………………………………………………………….

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………..Email:…..………………….………..

Chức vụ tại doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của (Tên Doanh nghiệp)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm