Học tậpTài liệu

Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay?

Tính số tuổi của bố và con hiện nay
89

Tính số tuổi của bố và con hiện nay

Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay tuổi bố, tuổi con là bao nhiêu? Toán tuổi hẳn là dạng toán quen thuộc với tất cả các bạn học sinh.

Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải cho bài toán này.

1. Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay?

Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, ta có:

Tuổi bố: |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|

Tuổi con: |—–|

=> Hiệu số tuổi là 9 lần tuổi con

6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, ta có:

Tuổi bố sau 6 năm: |——–|——–|——–|——–|

Tuổi con sau 6 năm: |——–|

=> Hiệu số tuổi là 3 lần tuổi con sau 6 năm

Mỗi năm bố thêm 1 tuổi thì con cũng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 bố con không thay đổi. Do đó: 9 lần tuổi con = 3 lần tuổi con sau 6 năm

=> Tuổi con hiện nay =

frac{1}{3} tuổi con sau 6 năm

=> 2 tuổi con hiện nay là 6 tuổi

=> Tuổi con hiện nay là: 6 : 2 = 3 tuổi

Tuổi bố hiện nay là: 3 x 10 = 30 tuổi

Vậy nếu hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con thì tuổi của bố hiện nay là 30 tuổi, tuổi của con hiện nay là 3 tuổi

2. Bài toán tuổi

Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay?

Sau đây, Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc các bài toán tuổi hay khác:

Bài 1: Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Bài 2. Hai năm trước tổng số tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện nay 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số: Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Bài 3. Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Giải

Hiệu số tuổi hai người không thay đổi theo thời gian nên ta có:

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

Bài 4. Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Giải

Hiệu số tuổi của hai chị em không thay đổi theo thời gian nên:

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số: 8 năm

Bài 5. Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Giải

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên:

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho đến khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Hiện nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi con. 6 năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Vậy hiện nay? Hỏi ốc sên bò lên đỉnh trong bao lâu? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm