Học tậpTài liệu

Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?

Vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %
27

Vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %

Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %? Bài toán tìm quãng đường, vận tốc, thời gian. Công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian

Đây là dạng bài thường gặp trong chương trình toán tiểu học, toán, vật lý trung học. Hãy cùng Hoatieu.vn ôn tập lý thuyết bài toán quãng đường.

1. Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?

Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?

Gọi quãng đường là S, vận tốc là v, thời gian là t (S, v, t > 0)

Ta có: S = v × t

Vận tốc tăng 25% => Vận tốc lúc sau: v’ = 1,25 v

Thời gian lúc sau là t’

Quãng đường không đổi nên:

S = v x t = v’ x t’ = 1,25v x t’

=> v x t = 1,25v x t’

=> t’/t = v/1,25v

=> t’/t = 4/5

=> t’ = 0,8t

Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm 20%.

2. Công thức tính vận tốc, quãng đường, thời gian

Công thức tính vận tốc:

v = S / t

Công thức tính quãng đường:

S = v x t

Công thức tính thời gian

t = S / v

3. Các bài toán chuyển động

3.1 Bài toán vận tốc dòng nước

Bài 1: Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B mất 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B mất thời gian bao lâu? Biết vận tốc cụm bèo chính là vận tốc của dòng nước.

=> Hiệu vận tốc lúc xuôi dòng và ngược dòng bằng 2 x vận tốc dòng nước

Vận tốc dòng nước chính là vận tốc cụm bèo

Vận tốc thuyền khi xuôi dòng là:

1 : 32 = 1/32 (dòng sông/phút)

Vận tốc thuyền khi ngược dòng là:

1 : 48 = 1/48 (dòng sông/phút)

=> 2 lần vận tốc bèo là:

1/32 – 1/48 = 1/96 (dòng sông/phút)

=> Vận tốc cụm bèo là:

1/96 : 2 = 1/192 (dòng sông/phút)

=> 1 phút cụm bèo trôi được 1/192 dòng sông

=> Cụm bèo trôi từ A đến B mất 192 phút

Tương tự cách giải trên, mời các bạn giải các bài tập sau:

Bài 2: Một ca nô đi từ bến A đến bến B với vận tốc xuôi dòng 45 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 35km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút ca nô xuất phát từ bến A đến bến B lúc 8 giờ 30phút, ngay lập tức quay về bến A. Hỏi ca nô về đến bến A vào lúc mấy giờ ?

Bài 3. Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Bài 4. Một ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ.Biết vận tốc dòng nước là 3km/giờ.Tính độ dài khúc sông đó ?

Bài 5. Một chiếc thuyền đi ngược dòng từ bến A đến bến B rồi trở về A . Thời gian đi ngược dòng hết 4 giờ và đi xuôi dòng hết 3 giờ . Hỏi một cụm bèo trôi từ B đến A hết bao nhiêu thời gian ? Biết vận tốc cụm bèo chính là vận tốc của dòng nước ?

Bài 6. Một ca nô đi xuôi dòng từ địa điểm A đến địa điểm B hết 1 giờ 45 phút và ngược dòng từ B về A hết 2 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/giờ. Hỏi vận tốc riêng của ca nô bằng bao nhiêu km/giờ?

Bài 7. Một ca nô xuôi dòng A đến B mất 2 giờ, ngược dòng B về A mất 3 giờ. Hỏi nếu nước không chảy thì thời gian ca nô đi từ A đến B bằng bao nhiêu giờ? Vận tốc nước không đổi, ca nô hoạt động bình thường.

Bài 8. Một tàu thủy đi xuôi dòng một khúc sông hết 5 giờ và đi ngược khúc sông đó hết 7 giờ. Tính chiều dài khúc sông đó biết vận tốc của dòng nước là 60m/phút ?

Bái 9. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 4 giờ và ngược dòng từ B về A hết 6 giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 50m/phút. Tính chiều dài quãng sông AB.

3.2 Toán chuyển động ngược chiều

Bài 1: Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ, biết tỉnh A cách tỉnh B 140km?

Bài 2: Cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn hơn xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 10km/h và chúng gặp nhau sau 2 giờ. Khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B là 140 km. Tính vận tốc của mỗi xe?

Bài 3: Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, người thứ II đi cũng khởi hành từ A đến B và đuổi kịp người thứ I tại C cách B 8km vào lúc 8 giờ 15 phút.

a) Tính vận tốc người thứ II và quãng đường AB.

b) Sau khi gặp nhau tại C, hai người tiếp tục đi về phía B. Đến B, người thứ II quay trở lại A ngay. Hỏi hai người gặp nhau lần thứ hai lúc mấy giờ?

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải bài toán: Khi đi cùng quãng đường, nếu vận tốc tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu %?. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.