Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
65

Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Mẫu bản tự công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Mẫu bản tự công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học là mẫu bản tự công bố được lập ra để công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. Mẫu nêu rõ nội dung tự công bố… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bản kê khai nhân sự của phòng xét nghiệm

Mẫu bảng điều tra mẫu thức ăn để xét nghiệm

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học như sau:

…….1.……..
……2……….
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số ………./…3…

…….4……., ngày …… tháng …… năm 20……

BẢN TỰ CÔNG BỐ
Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Kính gửi: ………………5………………….

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………6………………….…………………………

Người đứng đầu cơ sở: …………………………………………..………………………

Điện thoại liên hệ: …………………….……………….Email (nếu có): …………………

Căn cứ quy định tại Điều ……7……Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày……tháng ….năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp……8……

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

2 Tên cơ sở đề nghị thông báo đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

3 Chữ viết tắt tên cơ sở đề nghị tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

4 Địa danh.

5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

6 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

7 Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I theo Điều 5, cấp II theo Điều 6.

8 Cấp độ an toàn sinh học.

Mẫu bản tự công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Mẫu bản tự công bố về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm