Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo hoạt động nghệ thuật quần chúng

Báo cáo hoạt động nghệ thuật quần chúng
45

Báo cáo hoạt động nghệ thuật quần chúng

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thống kê… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo hoạt động cổ động trực quan

Mẫu báo cáo thống kê số di sản văn hoá phi vật thể

Mẫu báo cáo thống kê số di tích

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng như sau:

Ngày nhận báo cáo: ……. năm sau

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG
Năm 20 …

Đơn vị báo cáo:
Sở VHTTDL …………….
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Văn hóa cơ sở
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đội Nghệ thuật quần chúng

Câu lạc bộ

Liên hoan, Hội thi, Hội diễn
(Cấp huyện trở lên)

Lớp tập huấn nghiệp vụ (Cấp huyện trở lên)

Cả tỉnh

Buổi hoạt động

Lượt người xem
(1000 lượt người)

Cả tỉnh

Buổi hoạt động

Hội viên

Ngành Văn hóa tổ chức

Các ngành khác tổ chức

Lượt người xem
(1000 lượt người)

Tổng số

Học viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động nghệ thuật quần chúng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm