Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo hoạt động tuyên truyền lưu động

Báo cáo hoạt động tuyên truyền lưu động
38

Báo cáo hoạt động tuyên truyền lưu động

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo hoạt động cổ động trực quan

Mẫu báo cáo hoạt động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp

Mẫu báo cáo thống kê số di sản văn hoá phi vật thể

Nội dung cơ ban của mẫu báo cáo thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động như sau:

Ngày nhận báo cáo: ……. năm sau

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG
Năm 20 …

Đơn vị báo cáo:
Sở VHTTDL …………….
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Văn hóa cơ sở
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đội Tuyên truyền lưu động

Số cán bộ

Số cuộc liên hoan

Số buổi hoạt động

Số lượt người xem

(1000 lượt người)

Trong đó

Biên chế

Hợp đồng

Trong đó

Trong đó

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

…………, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động tuyên truyền lưu động

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm