Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ
68

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ là mẫu bản báo cáo được Sở Giáo dục và Đào tạo lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ. Mẫu báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện quy chế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác

Mẫu báo cáo công tác cải cách hành chính

Mẫu giấy mời tham dự và chỉ đạo cuộc họp, hội nghị

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ như sau:

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./BC-SGD&ĐT

……….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ … (1)….

Thực hiện ………………………. (2)……………………………………….

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ … (1)……. như sau:

…………..………………………………(3)………………………………..

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác … (1)…. , Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo./.

Nơi nhận:

– …(4)…;

– Lưu: VT, VP, (5).

GIÁM ĐỐC (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Báo cáo 6 tháng, năm.

(2) Các căn cứ để thực hiện.

(3) Nội dung báo cáo

(4) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm