Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo kết thúc khoản vay

Báo cáo kết thúc khoản vay
51

Báo cáo kết thúc khoản vay

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về khoản vay… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc giai đoạn xây dựng

Mẫu văn bản đề nghị xem xét, gia hạn rút vốn

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi ngân hàng phục vụ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án như sau:

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC
BẢO LÃNH)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……
V/v: Báo cáo kết thúc khoản vay cho dự án

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính kết thúc khoản vay dự án (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ký ngày …. giữa (Tên Đối tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau:

1. Các thông tin tổng hợp về khoản vay

– Số, ngày của Thỏa thuận vay;

– Bên cho vay;

– Bên vay;

– Ngày của Thư bảo lãnh;

– Số tiền ký vay;

– Các điều kiện thời hạn, lãi suất, phí của khoản vay;

– Số tiền thực rút và bản kê chi tiết các khoản đã rút;

– Số tiền đã trả và bản kê các đợt trả gốc, lãi, phí;

– Số phí bảo lãnh đã trả (bản kê chi tiết).

2. Thư xác nhận đã trả hết nợ của Bên cho vay (bản sao chứng thực).

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm