Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích
57

Mẫu báo cáo thành tích

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân y tế học đường

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh ……….. năm…

I. Thông tin về doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………….

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:……
do…………………………………cấp ngày………tháng………..năm…………………………..

– Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:………………………………………..

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:……………………………………………………..Fax:……………………………..

– Email:…………………………………………………………..Website:………………………..

II. Thành tích đạt được trong 3 năm gần đây:

1. Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau.

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

Thực hiện 6 tháng đầu năm…

Thực hiện

So sánh với năm trước (%)

Thực hiện

So sánh với năm trước (%)

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

2

Doanh thu

Triệu đồng

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

5

Nộp Ngân sách

Triệu đồng

6

Số lượng CBCNV

Người

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

8

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Triệu đồng

9

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

10

Hoạt động của tổ chức Đảng

TSVM/ TSVMTB

11

Hoạt động của tổ chức Công đoàn

VM/VMXS

12

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

Người

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng doanh nghiệp đạt được trong 03 năm gần đây.

Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

………, ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm