Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Báo cáo xuất, nhập khẩu thuốc
56

Báo cáo xuất, nhập khẩu thuốc

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo nhập khẩu lô vắc xin

Mẫu công văn cho phép nhập khẩu dược liệu

Mẫu công văn nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, bao bì

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..……..

BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
(Từ ………. đến………….. )

Kính gửi: Bộ Y tế.

1. Xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc:

STT

Tên nguyên liệu làm thuốc (1)

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập khẩu

Tên nước nhập khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng xuất khẩu

Cửa khẩu xuất khẩu

2. Xuất khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Qui cách đóng gói

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tên cơ sở nhập khẩu

Tên nước nhập khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng xuất khẩu

Cửa khẩu xuất khẩu

3. Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc:

STT

Tên nguyên liệu làm thuốc (1)

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở nhập khẩu

Tên nước xuất khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép xuất khẩu, ngày cấp (nếu có)

Đơn vị tính

Số lượng nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

4. Nhập khẩu thuốc:

STT

Tên thuốc, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế

Tên hoạt chất (2)

Qui cách đóng gói

Tên cơ sở sản xuất

Tên nước sản xuất

Tên cơ sở cung cấp

Tên nước xuất khẩu

Số giấy đăng ký lưu hành/Số giấy phép nhập khẩu, ngày cấp

Đơn vị tính

Số lượng nhập khẩu

Cửa khẩu nhập khẩu

…………., ngày…tháng…năm…

Người lập

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Đối với dược liệu ghi tên dược liệu (tên tiếng Việt kèm tên khoa học). Trường hợp không có tên tiếng Việt thì ghi theo tên của nước xuất khẩu kèm tên khoa học. Đối với bán thành phẩm dược liệu, ghi thêm dạng bào chế.

(2) Đối với thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: Ghi tên dược liệu (tên tiếng Việt kèm tên khoa học). Trường hợp không có tên tiếng Việt thì ghi theo tên của nước xuất khẩu kèm tên khoa học. Đối với bán thành phẩm dược liệu, ghi thêm dạng bào chế.

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm