Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản hủy thuốc cổ truyền

Biên bản hủy thuốc cổ truyền
90

Biên bản hủy thuốc cổ truyền

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy thuốc cổ truyền. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, lý do hủy thuốc… Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu trình bày tiêu chuẩn cơ sở thuốc cổ truyền

Biên bản thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền như sau:

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ sở
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…tháng…năm…

Biên bản hủy thuốc cổ truyền

Thực hiện quyết định số: ngày…tháng… năm….của…………………. về việc hủy thuốc cổ truyền không đạt chất lượng hoặc quá hạn dùng.

Hôm nay, ngày ….tháng….năm tại (tên địa điểm hủy thuốc):…………….

Hội đồng hủy thuốc được thành lập theo quyết định số…. ngày ….tháng…. năm……. của ……………gồm có:

1 …………………………………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………………………………

3 …………………………………………………………………………………………………………………………

đã chứng kiến và tiến hành hủy các thuốc sau:

STT

Tên thuốc cổ truyền, nồng độ, hàm lượng

Số lô

Tên đơn vị sản xuất

Số lượng thuốc cổ truyền hủy theo chứng từ

Số thuốc cổ truyền thực hủy

Chênh lệch (*)

Ghi chú

((*) Nếu có chênh lệch giữa số thuốc cổ truyền thực hủy và số lượng thuốc cổ truyền huỷ theo chứng từ thì phải giải trình lý do)

Phương thức hủy:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản hủy thuốc cổ truyền báo cáo lên……………………………………………………………….

Biên bản này lập thành….. bản, mỗi bên giữ 01 bản, gửi báo cáo…… bản

Các thành viên tham gia hủy
thuốc cổ truyền
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh)

Chủ tịch Hội đồng hủy
thuốc cổ truyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm