Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán

Biên bản kiểm tra, xác minh
52

Biên bản kiểm tra, xác minh

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kiểm tra, xác minh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản làm việc của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu kiểm toán

Mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
……………………….. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Kiểm tra, xác minh …………….. (2)

Căn cứ.. …………..………………………………………………………….. (3)

Hôm nay, hồi ……. giờ …. ngày ….. tháng …….. năm ….., tại ………………(4) Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh về …………………………………… (2)

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà) ……………………. …….. ……. chức vụ …………………………

– Ông (bà) ………………………….. ……. chức vụ ………………………….

2. Đại diện ………………………………………………………………… (5):

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ …………………………

II. Nội dung:

………………………………………………………………………………(6)

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HOẶC CÁ NHÂN ĐƯỢC KIỂM TRA, XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………(7)
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Mục đích sử dụng

Dùng để ghi chép nội dung, kết quả kiểm tra, xác minh đối với đối tượng thanh tra và đối tượng liên quan (nếu có).

2. Phương pháp ghi chép

(1) Ghi Thanh tra KTNN hoặc tên Đoàn thanh tra tùy theo từng trường hợp cụ thể;

(2) Sự việc được kiểm tra, xác minh;

(3) Ghi căn cứ tiến hành kiểm tra, xác minh;

(4) Địa điểm, sự việc được tiến hành kiểm tra, xác minh;

(5) Tên cơ quan hoặc cá nhân có sự việc được kiểm tra, xác minh;

(6) Nội dung và kết quả kiểm tra, xác minh, ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được tiến hành kiểm tra xác minh.

(7) Chánh Thanh tra (nếu là Chánh Thanh tra ký), Trưởng Đoàn thanh tra (nếu là Trưởng Đoàn thanh tra ký).

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm