Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC
71

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC

Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê các đơn vị phụ thuộc là gì?

Bảng kê các đơn vị phụ thuộc là mẫu để kê khai thông tin nộp thuế của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện). Mẫu gồm các thông tin: Tên đơn vị phụ thuộc, Địa chỉ của đơn vị phụ thuộc……..

2. Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc

Mẫu BK02-ĐK-TCT: Bảng kê các đơn vị phụ thuộc

Mẫu số: BK02-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện)

(Kèm theo tờ khai Mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên đơn vị phụ thuộc

Địa chỉ của đơn vị phụ thuộc

Số Quyết định thành lập

Ngày ban hành Quyết định thành lập

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm