Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC
39

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC

Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê địa điểm kinh doanh là gì?

Bảng kê địa điểm kinh doanh là mẫu dung để kê khai các địa điểm kinh doanh, kho hàng. Mẫu gồm các thông tin: Tên địa điểm kinh doanh, kho hàng, Số Quyết định thành lập, Ngày ban hành Quyết định thành lập……..

2. Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh

Mẫu BK03-ĐK-TCT: Bảng kê địa điểm kinh doanh

Mẫu số: BK03-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các địa điểm kinh doanh, kho hàng

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên địa điểm kinh doanh, kho hàng

Số Quyết định thành lập

Ngày ban hành Quyết định thành lập

Số nhà, đường phố (thôn xóm)

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành phố

1

2

….

….

….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm