Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn đề nghị thẩm tra báo cáo quyết toán

Công văn đề nghị thẩm tra
54

Công văn đề nghị thẩm tra

Mẫu công văn đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán

Mẫu công văn đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán. Mẫu công văn nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung thẩm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bản tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..(1)

V/v đề nghị thẩm tra báo cáo quyết toán …(1)…

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh ………..

Căn cứ ………………(2)……………………………

Sở Công Thương đề nghị Sở Tài chính thẩm tra báo cáo quyết toán ………………(1)……………. (kèm theo báo cáo quyết toán) với tổng số tiền là ……………………(3)……………………..

Đề nghị Sở Tài chính xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, VP, ….(4)…..

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Nội dung quyết toán.

(2) Các căn cứ pháp lý có liên quan.

(3) Số tiền.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán

Mẫu công văn đề nghị về việc thẩm tra báo cáo quyết toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm