Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn ủy quyền xử lý công việc

Công văn ủy quyền xử lý công việc
97

Công văn ủy quyền xử lý công việc

Mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc

Mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc là mẫu bản công văn được lập ra để ủy quyền về việc xử lý công việc. Mẫu công văn nêu rõ người ủy quyền, người được ủy quyền, thời gian ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Mẫu báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Mẫu báo cáo công tác pháp chế

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc như sau:

UBND TỈNH …………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……………./SGD&ĐT-VP
V/v uỷ quyền xử lý công việc

……….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh …………………..

Đồng chí ………(1)…….., Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………(2)…………. , tại ………(3)……. từ ngày ……. đến ngày …….……

Trong thời gian đi công tác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho đồng chí ………(4)….., ……(5)……… xử lý các công việc của cơ quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …(6)…;

– Lưu: VT, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Họ và tên Giám đốc Sở;

(2) Nội dung đi công tác.

(3) Địa điểm đi công tác.

(4) Họ và tên người được ủy quyền.

(5) Chức vụ người được ủy quyền.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc

Mẫu công văn về việc ủy quyền xử lý công việc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm