Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Bảng danh mục các nghiên cứu đã được thẩm định
46

Bảng danh mục các nghiên cứu đã được thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định. Mẫu nêu rõ các đề tài nghiên cứu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu phiếu đánh giá đề tài

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
————–

DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ THẨM ĐỊNH TRONG 12 THÁNG VỪA QUA TÍNH ĐẾN NGÀY LẬP DANH MỤC

(TỪ THÁNG …./20… ĐẾN THÁNG …/20…)

STT

Tên nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài/ Nghiên cứu viên chính

Cơ quan chủ trì/ Tổ chức nhận thử

Cấp quản lý

Ngày thẩm định

Kết quả thẩm định1

Lần thẩm định2

Ghi chú:

1. Kết quả thẩm định: Chấp thuận, chấp thuận nhưng cần sửa chữa bổ sung, không chấp thuận

2. Lần thẩm định: Thẩm định lần đầu, thẩm định lại, thẩm định giữa kỳ, thẩm định kết quả nghiên cứu (nghiệm thu).

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm