Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT
63

Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc đối chiếu, xác nhận người tham gia bảo hiểm. Mẫu nêu rõ thông tin của đối tượng tham gia… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Mẫu danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân xã 135

Mẫu danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT như sau:

DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA
BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

Số…….. tháng……. năm …….

Đối tượng tham gia:

Tỷ lệ NSNN đóng:

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Ngày tham gia

Số tháng đóng

Số tiền đóng (đồng)

Đăng ký nơi KCB ban đầu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Thôn (bản, tổ dân phố):…………….. xã (phường, thị trấn)…………

1

2

3

Thôn (bản, tổ dân phố):…………….. xã (phường, thị trấn)…………

4

5

6

Cộng

Đã đối chiếu chính xác với danh sách đối tượng đang quản lý

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày ….tháng….. năm….
Cơ quan BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cán bộ rà soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày ….tháng….. năm….
Cơ quan quản lý đối tượng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

Mẫu danh sách ghi chép đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm