Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ
45

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ

Mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược là mẫu đơn được lập ra để xin được điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược. Mẫu đơn nêu rõ nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: …………………(1)………………….

1. Họ và tên: ………………………….……………….……………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….……………..….…………………….

3. Chỗ ở hiện nay: …………….………………………….………………………….……..

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………….………………………….………….…..

5. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ………………..

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………..…….…………………………

6. Điện thoại: …………………………. Email (nếu có): ………………………………….

7. Văn bằng chuyên môn: ………………………….………………….……………………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: ……………………. ngày ………………

8. Hình thức cấp: Xét hồ sơ □ Thi □

9. Phạm vi hành nghề đã được cấp: .…………….…………………………………………

10. Vị trí công việc và cơ sở đang hành nghề (nếu có) .…………….……………………

11. Nội dung xin điều chỉnh: .…………….……………………….………………………….

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày …/…./2017 của Chính phủ./.

……(2)……., ngày …. tháng ……. năm ……

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên Cơ quan cấp CCHND

(2) Tên địa danh.

Mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn xin điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm