Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại

Đơn đề nghị xuất khẩu thuốc
114

Đơn đề nghị xuất khẩu thuốc

Mẫu đơn xin xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại

Mẫu đơn xin xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại là mẫu đơn được lập ra để xin được xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xuất khẩu, thông tin về thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn hàng xuất khẩu dược chất

Mẫu đơn hàng xuất khẩu thuốc phóng xạ

Mẫu đơn hàng xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XUẤT KHẨU THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Y tế …(1)…….

Tôi là …………………………….(2).…………….……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam) .…………….…….…

Chỗ ở hiện tại (chỗ ở tại Việt Nam):.…………….…………………………………

Điện thoại .…………….…………..…….……………………………………………..

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác ………………. cấp ngày .……………… nơi cấp .………

Thời gian sống/làm việc tại nước ngoài: .…………….…………….…………………

Trong năm 20…………, tôi/tổ chức đã xuất khẩu thuốc không vì mục đích thương mại các lần cụ thể như sau (nếu có):

Lần 1: Ngày nhận: ……/……./20…..: Tên thuốc: …..; số lượng: ….; trị giá: ……………

Lần 2: Ngày nhận: ……/……./20…..: Tên thuốc:……; số lượng: …..; trị giá: …………..

Kính đề nghị Sở Y tế cho phép tôi/tên tổ chức mang ra khỏi Việt Nam các thuốc với số lượng cụ thể như sau:

TT

Tên thuốc

Thành phần, hàm lượng (nồng độ)

Quy cách đóng gói

Số lượng

Tôi cam kết các thuốc trên chỉ được dùng để điều trị bệnh cho bản thân tôi /(tên tổ chức) cam kết các thuốc trên chỉ được dùng để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh thuộc (tên tổ chức).

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quản lý thuốc xuất khẩu không vì mục đích thương mại. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

…………, ngày…tháng…năm…

…….………(3)…………
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Sở Y tế địa phương nơi cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh hoặc nơi người bệnh đang sinh sống, tạm trú hợp pháp hoặc nơi cơ sở đặt trụ sở

(2): Tên của cá nhân đứng đơn hoặc tổ chức có thuốc xuất khẩu

(3): Người làm đơn ký. Trường hợp tổ chức xin nhận thuốc để sử dụng cho các cá nhân thuộc tổ chức thì đại diện tổ chức ký đơn (đóng dấu) và kèm theo danh sách người sử dụng thuốc.

Mẫu đơn xin xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại

Mẫu đơn xin xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt không vì mục đích thương mại

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm