Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn hàng nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế

Đơn hàng nhập khẩu vắc xin
49

Đơn hàng nhập khẩu vắc xin

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế. Mẫu nêu rõ nội dung nhập khẩu vắc xin… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm chưa có số đăng ký

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu đơn hàng nhập khẩu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ THEO NHU CẦU ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ, CƠ SỞ TIÊM PHÒNG, CƠ SỞ XÉT NGHIỆM

Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

(Doanh nghiệp) kính đề nghị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế xem xét duyệt để Doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký sau:

Tên vắc xin, SPYT hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Đơn vi tính

Số lượng nhập khẩu

Hạn dùng

Công dụng

Tên công ty sản xuất – Tên nước

Tên công ty cung cấp – Tên nước

Tên đơn vị ủy thác nhập khẩu (nếu có)*

Nếu không phải là nhập khẩu ủy thác, phải ghi rõ là: “Kinh doanh trực tiếp”

Doanh nghiệp xin cam kết thực hiện đúng các quy định liên quan đến việc nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, phân phối các vắc xin (sinh phẩm y tế) trên theo đúng qui định hiện hành.

……., ngày…tháng…năm…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày… tháng… năm…
CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm