Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn xin dự thi tuyển công chức

Đơn xin dự thi công chức
92

Đơn xin dự thi công chức

Mẫu đơn đề nghị dự thi tuyển công chức

Mẫu đơn đề nghị dự thi tuyển công chức là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc dự thi tuyển công chức. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, hồ sơ kèm theo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tổ chức cán bộ theo tháng

Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị dự thi tuyển công chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

……….., ngày ……… tháng ……… năm …………

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngạch:……………………………..

Kính gửi: Hội đồng thi……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn đào tạo ……………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi tuyển công chức, ngạch…………… tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi.

Tôi tự nguyện làm đơn này và mong được Hội đồng thi chấp thuận cho phép tôi được tham dự kỳ thi. Nếu trúng tuyển, tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này: hồ sơ xin dự thi tuyển công chức gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe;

3. Văn bằng;

4. Chứng chỉ;

5. 2 phòng bì, 2 ảnh cỡ 4×6.

Kính đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

Mẫu đơn đề nghị dự thi tuyển công chức

Mẫu đơn đề nghị dự thi tuyển công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm