Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn xin tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm

Đơn xin tự nguyện cai nghiện
56

Đơn xin tự nguyện cai nghiện

Mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm

Mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm là mẫu đơn được lập ra để xin được tự cai nghiện, chữa trị tại trung tâm. Mẫu nêu rõ nội dung làm đơn, bản cam kết của người thân… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc

Mẫu văn bản kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện

Mẫu biên bản giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

……………..1 ngày ….. tháng ….. năm 20….

ĐƠN TỰ NGUYỆN CAI NGHIỆN, CHỮA TRỊ TẠI TRUNG TÂM

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm ……………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …/…/…

CMND số: ………………….Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……………………..

Đề nghị Trung tâm cho phép tôi được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm.

Các hình thức cai nghiện, chữa trị, giáo dục đã thực hiện (nếu có) ……………..

Thời gian tự nguyện cai nghiện, chữa trị: …………………………….. tháng 2

Tôi xin cam kết trong thời gian ở Trung tâm: ………………………………..

– Chịu sự quản lý và chấp hành mọi nội quy, quy chế, chế độ điều trị, cai nghiện của Trung tâm;

– Thanh toán mọi chi phí liên quan tới việc điều trị, cai nghiện tại Trung tâm theo quy định của pháp luật (với người chưa thành niên gia đình hoặc người giám hộ cam kết phần này).

Kính đề nghị Trung tâm xem xét, giải quyết./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH (đối với người chưa thành niên)

Tên tôi là ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

CMND số: ………..Ngày cấp: ………./……../……… Nơi cấp:…………………..

Quan hệ với người tự nguyện cai nghiện cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm: (tài liệu chứng minh kèm theo)

Đề nghị Trung tâm cho phép bố (mẹ, anh, chị, em, con, người được giám hộ) của tôi là ông (bà, anh, chị) được điều trị, cai nghiện, tự nguyện tại Trung tâm. Gia đình tôi cam kết sẽ tích cực hỗ trợ việc điều trị, cai nghiện và thanh toán mọi chi phí liên quan tới việc điều trị, cai nghiện cho ông/bà/anh/chị ……………………… tại Trung tâm theo quy định của pháp luật./.

Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Địa danh

2 Thời gian tối thiểu là 6 tháng đối với người cai nghiện tự nguyện và 3 tháng đối với người bán dâm

Mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm

Mẫu đơn xin được tự nguyện cai nghiện, chữa trị tại trung tâm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm