Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư
53

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư

Mẫu dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN

Mẫu dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN là mẫu bản dự kiến được lập ra để lên dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN. Mẫu nêu rõ phương án phân bổ… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu tờ trình

Nội dung cơ bản của mẫu dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN như sau:

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 05 NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…(2)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm ….(2)

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TNG SỐ

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

1

Đu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Đầu tư từ nguồn thu x s kiến thiết

3

Vn cân đi địa phương theo tiêu chí, định mức

4

Bội chi/ bội thu NSĐP (1)

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia…

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia …

Phân loại như trên

2

Các chương trình mục tiêu

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu …

Trong đó:

Vốn trong nước

Vn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu…

Phân loại như trên

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

1

Vốn trong nước

2

Vn nước ngoài

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có bội chi ngân sách địa phương;

(2) Ngân sách cấp xã không phải lập chỉ tiêu cột 2, 3, 5, 6.

Mẫu dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN

Mẫu dự kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm