Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Giấy đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc
45

Giấy đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Mẫu giấy ghi chép đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Mẫu giấy ghi chép đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin về đơn vị đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc

Mẫu đơn đăng ký tái kiểm tra thực hành tốt sản xuất thuốc

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ghi chép đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC

Số:…………………………….

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh/thành phố …..

1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ: ………………………………………………………….

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại………………………………., Fax…………………….., E-mail:…..

4. Số giấy phép hoạt động:……………………………………………………………..

5. Họ, tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: …………

6. Danh mục thuốc đăng ký hội thảo cho cán bộ y tế:

Số TT

Tên thuốc

Số đăng ký

Đối tượng dự hội thảo

Lần thứ

1

2

3

7. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức hội thảo:

8. Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo thuốc:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày … và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Thông tư vì sức khoẻ và lợi ích của người bệnh.

Tên tỉnh/thành phố, ngày …tháng….. năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ghi rõ chức danh)

(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên của người ký

Mẫu giấy ghi chép đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

Mẫu giấy ghi chép đăng ký hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm