Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy mời dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Giấy mời họp mặt ngày hội đại đoàn kết
20

Giấy mời họp mặt ngày hội đại đoàn kết

Mẫu giấy mời dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc là mẫu dùng để mời các lãnh đạo, cán bộ tham gia ngày hội đoàn kết dân tộc. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Giấy mời họp mặt ngày hội đại đoàn kết số 1

Mẫu giấy mời dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH ……….

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: ………

V/v mời lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …..tháng …..năm ……

Kính gửi:

– Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

– Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh;

– Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Lãnh đạo các Đoàn thể Chính trị – Xã hội tỉnh.

Nhân kỷ niệm ….năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/…….), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

Để chia vui, động viên phong trào thi đua của cán bộ và nhân dân trên địa bàn Khu dân cư, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Thời gian và địa điểm theo lịch gửi kèm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo lịch thời gian đến các khu dân cư để đón tiếp các đồng chí, đồng thời chuyển đến mỗi khu dân cư 5 xuất quà, mỗi xuất 500.000đ tiền mặt để các đồng chí tặng cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư.

Rất mong sự có mặt của các đồng chí.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Báo ….., Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;

– Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

– Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

2. Giấy mời họp mặt ngày hội đại đoàn kết số 2

BCT…………………..

Số:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….… ngày …. tháng … năm 20…

GIẤY MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………….. ……………….

……………………………………………………………………………………………

Căn cứ Hướng dẫn số ……………………. ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Thường trực UBMTTQ xã…………. về việc Tổ chức các hoạt động nhân ngày truyền thống MTTQ và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 20…… Thực hiện Nghị quyết tháng …. của Chi bộ thôn ………….., Ban công tác mặt trận cùng với Ban quản lý thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 20….

Thành phần:

– TT Đảng ủy, TTHĐND, TTUBND, UBMTTQ;

– Các đoàn thể trong thôn;

– Con em trong thôn đang học tập và công tác ở xa;

– Công ty TNHH……………………;

– Trưởng các cụm dân cư trong thôn;

– Toàn thể nhân dân trong thôn.

Thời gian: Từ …. giờ …., ngày … tháng …. năm 20….

Địa điểm: Nhà văn hóa ………………………………..

Trân trọng kính mời đại biểu thu xếp thời gian về dự để Ngày hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu.T/M

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

TRƯỞNG BAN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm