Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC03: Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
24

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC03: Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy là mẫu ban hành theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Mẫu gồm các thông tin: Họ tên người nộp hồ sơ, Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, Cơ quan, đơn vị công tác……….

2. Mẫu PC03: Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC03: Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

… (1) …

… (2) …

_____

Số: …/PN-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

PHIẾU TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

____________

Hồ sơ đề nghị:……………………………………. (3) ………………..

Đối với……………………………………………… (4) …………………….

Họ tên người nộp hồ sơ:…………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:…………………………………… cấp… ngày:…….. /…… /………. ,

Cơ quan, đơn vị công tác:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………. Email:………………………………………………………….

Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (nếu có):………………………………………………………..

Hồ sơ gồm có:

1. ……………………….

2. …………………………….

3. …………………………

4. …………………………

Số lượng hồ sơ:………… (bộ).

Phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):…………………………………………………………..

Ngày hẹn lấy mẫu phương tiện (nếu có):…………………………………………………………….

Ngày hẹn trả kết quả:……… giờ………. phút, ngày…………… tháng………. năm……………

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày….tháng….năm…

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp của đơn vị tiếp nhận hồ sơ;

(2) Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

(3) Ghi một trong các nội dung sau: cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện, hộ gia đình, cá nhân; Phê duyệt phương án chữa cháy; Huấn luyện, kiểm tra, cấp/cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; Kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp/cấp đổi/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên công trình/cơ sở/khu dân cư/hộ gia đình/cơ quan, tổ chức/phương tiện/cá nhân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm