Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú
54

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là gì? Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú.

1. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………….

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) …………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………...,ngày……….....tháng……….năm……………

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ……………………………………………………………trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên……….…………………………………………………………………………………………….tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHI BỘ……………………………………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….,ngày…………….tháng………..năm………….

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ

với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên……………………………………………………………như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐

Nêu gương☐

Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu☐

Gương mẫu☐

Chưa gương mẫu☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐

Tham gia chưa đầy đủ☐

Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐

Thường xuyên☐

Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐

Tích cực☐

Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐

Không đề nghị☐

Xem xét xử lý☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW 

ĐẢNG BỘ……………..

ĐẢNG ỦY………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…. tháng…. năm………

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: – Chi ủy………………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………………

Thưc hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh trân trọng đề nghị Chi ủy Chi bộ………………………, Đảng ủy…………………………….nhận xét, góp ý về đảng viên …………………………. tại nơi cư trú.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

____________________________________________________________________

ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN …………………

CHI ỦY CHI BỘ…………………..…..………..…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…. tháng…. năm……..

Chi ủy……………………………………….thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1/- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

2/- Về phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ với nhân dân ở nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

3/- Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương.

Tham gia đầy đủ

Tham gia chưa đầy đủ

Không tham gia

Nhận xét khác: ………………………….…………………………..………………………

….…………….………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY

(Kýghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm