Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Phiếu theo dõi đánh giá học viên
75

Phiếu theo dõi đánh giá học viên

Mẫu phiếu ghi chép theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Mẫu phiếu ghi chép theo dõi đánh giá, xếp loại học viên là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc theo dõi đánh giá, xếp loại học viên. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, xếp loại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu phiếu theo dõi bệnh nhân phong

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép theo dõi đánh giá, xếp loại học viên như sau:

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH ……………………..

TRUNG TÂM ……………………………………

PHIẾU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC VIÊN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Ngày vào Trung tâm: ………………………………………………………………….

TT

Xếp loại theo tuần

Xếp loại

Xếp loại quý

Hình thức khen thưởng và kỷ luật

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tháng

Xếp loại

Quý

Loại

Quý

Hình thức

1

1

I

I

2

2

3

3

4

4

II

II

5

5

6

6

7

7

III

III

8

8

9

9

10

10

IV

IV

11

11

12

12

…………, ngày…tháng…năm…

Cán bộ quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu ghi chép theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

Mẫu phiếu ghi chép theo dõi đánh giá, xếp loại học viên

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm