Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu yêu cầu thủ tục

Phiếu yêu cầu thủ tục
41

Phiếu yêu cầu thủ tục

Mẫu phiếu yêu cầu về thủ tục

Mẫu phiếu yêu cầu về thủ tục là mẫu phiếu được lập ra để yêu cầu về các thủ tục cần thiết. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung yêu cầu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu yêu cầu trích xuất

Mẫu số 07/BHYT: Phiếu yêu cầu giám định

Mẫu giấy nhờ chi đóng học phí và BHYT

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu yêu cầu về thủ tục như sau:

CỤC HẢI QUAN TP.HÀ NỘI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HS VÀ TRẢ KẾT QUẢ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………….

Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 20……

PHIẾU YÊU CẦU THỦ TỤC

Hồi ……. giờ …….. ngày ……. tháng ……… năm 20…

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Cục Hải quan thành phố ……., Công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính ………… của:

Tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………….Điện thoại: …………………………………………

Sau khi đối chiếu với các quy định hiện hành: hồ sơ của Tổ chức/cá nhân chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên. Lý do: ……………………………………………………………………….

– Thiếu các chứng từ sau theo quy định:

+ …………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị: ………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
– Tổ chức/cá nhân;
– Bộ phận TNHS và TKQ.

Mẫu phiếu yêu cầu về thủ tục

Mẫu phiếu yêu cầu về thủ tục

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm