Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết định tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Quyết định tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh
54

Quyết định tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, thông tin người được đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe

Mẫu biên bản bàn giao người chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh như sau:

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH ……….
TRUNG TÂM ……………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

1 …………………………………….

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của 2 ……………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ tên ………………………..Nam/nữ……………………. số CMND:……………

Sinh ngày:…../…/….; Nguyên quán: ……………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở khác: ……………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………….; Tôn giáo: ………………………………………….

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh số: ngày ……../…../….

của Chủ tịch UBND ……………………….thời hạn …………………………….tháng.

Lý do tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh: ………………………………..

Điều 2. Thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh là ngày, kể từ ……..giờ ……………………………ngày ……../……../………………………

Nơi quản lý(2): …………………………………………………………………………..

Thời gian quản lý được tính vào thời hạn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. 3 , cơ quan nêu tại Điều 2 và người có lai lịch tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4;
– Lưu:……….

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

1 Thẩm quyền ban hành Quyết định

2 Cơ quan đề nghị tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

3 Tên cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định này

Mẫu quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm