Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực

Quyết toán chi ngân sách địa phương
59

Quyết toán chi ngân sách địa phương

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực là mẫu bản quyết toán được lập ra để quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán chi ngân sách… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

Mẫu quyết toán cân đối ngân sách địa phương

Mẫu danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực như sau:

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A

CHI CÂN ĐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ s kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

Trong đó:

1

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V

Dự phòng ngân sách

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm