Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 04/PTHA: Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Giấy xác nhận kết quả thi hành án
41

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về kết quả thi hành án. Mẫu giấy nêu rõ kết quả thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 03/PTHA: Giấy mời

Mẫu số 02/PTHA: Giấy báo

Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án như sau:

Mẫu số 04/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../XN-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ……………..

Căn cứ Bản án, Quyết định số …………. ngày …… tháng ……. năm………. của Tòa án …………………

Căn cứ Quyết định thi hành án số …………… ngày ….. tháng …… năm ……….. của Trưởng phòng Thi hành án ……………….. (các quyết định thi hành án).

Xét đề nghị của: …………………………………………………….……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………..……………….

Phòng Thi hành án xác nhận kết quả thi hành án của: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………….. như sau:

Phải thi hành: ……………………………………………………………………………………

Đã thi hành: ……………………………………………………………………………………..

Còn phải thi hành: …………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
– Người yêu cầu;
– Tòa án QSTW;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm