Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 08/CTHA: Biên bản làm việc

Biên bản làm việc
37

Biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thụ lý vụ án. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 07/CTHA: Kế hoạch xác minh đơn

Mẫu số 06/CTHA: Thông báo không thụ lý tố cáo tiếp

Mẫu số 05/CTHA: Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản làm việc như sau:

Mẫu số 08/CTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào hồi….. giờ …. ngày….tháng ….. năm …… tại …………………

Chúng tôi gồm:

1……………………………………. Chức vụ: ……………. Đơn vị: …………

2……………………………………. Chức vụ: ……………. Đơn vị: …………

3 …………………………………………………………………………………………………

Tiến hành làm việc với: ………………………….là: …………………Địa chỉ …….

Với sự tham gia của: …………………………….. Chức vụ: ……….. Địa chỉ ……

Tiến hành lập Biên bản làm việc như sau:

(làm rõ từng nội dung đã được thụ lý).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi….giờ ….. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và cùng ký tên./.

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm