Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 09/CTHA: Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn

Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn
63

Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn

Mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung đơn

Mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung đơn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc xác minh nội dung đơn. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung đơn, kết quả xác minh… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 07/CTHA: Kế hoạch xác minh đơn

Mẫu số 06/CTHA: Thông báo không thụ lý tố cáo tiếp

Mẫu số 05/CTHA: Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung đơn như sau:

Mẫu số 09/CTHA

CỤC THI HÀNH ÁN
PHÒNG ……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung đơn ……………

Của ……………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………….

Thực hiện kế hoạch xác minh đã được Cục trưởng Cục Thi hành án phê duyệt ngày ……. tháng ……. năm ………..

Chúng tôi gồm: ………………………………………………………………………………

Đã tiến hành xác minh ……………………………………………………………………

Kết quả như sau:

I. NỘI DUNG ĐƠN KHIẾU NẠI (TỐ CÁO)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
– Cục trưởng;
– Lưu: VT, HS, KT; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung đơn

Mẫu báo cáo về kết quả xác minh nội dung đơn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm