Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 13/PTHA: Kết luận nội dung tố cáo

Kết luận nội dung tố cáo
26

Kết luận nội dung tố cáo

Mẫu kết luận về nội dung tố cáo

Mẫu kết luận về nội dung tố cáo là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về nội dung tố cáo. Mẫu kết luận nêu rõ nội dung tố cáo, nội dung giải trình… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 12/PTHA: Kết luận kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Mẫu số 11/PTHA: Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 10/PTHA: Kế hoạch xác minh đơn

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận về nội dung tố cáo như sau:

Mẫu số 13/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………./KL-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Đối với ………………………………………

Ngày …….. tháng …….. năm ………. Trưởng phòng Thi hành án ……………. đã có Quyết định số …………… về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo, của công dân đối với …………………………………………….

Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Trưởng phòng Thi hành án ……………….. kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH

1. Nội dung tố cáo:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo:

………………………….……………… (những thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp) …………………………………………………………………………

3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Tổ xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi tố cáo:

…………………………………………………………………………………………………..

4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo:

……………………………….. (phân tích, đánh giá về nội dung tố cáo đúng, không đúng hay đúng một phần, phân tích nguyên nhân, mức độ gây thiệt hại của hành vi, trách nhiệm của người bị tố cáo, những đối tượng khác có liên quan) ……………………..

II. KẾT LUẬN

– Kết luận về những hành vi tố cáo

…………………………………………………………………………………………………..

– Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý (nếu tố cáo sai sự thật).

…………………………………………………………………………………………………..

Kết luận về những hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có),

……………………………………… (thiệt hại và trách nhiệm của người bị tố cáo và các đối tượng khác có liên quan) ………………………..………………………………..

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị đối với người giải quyết tố cáo (trường hợp người kết luận tố cáo không phải là người giải quyết tố cáo):

Kiến nghị những nội dung người giải quyết tố cáo cần thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của mình để xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

2. Kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác (nếu có)./.

Nơi nhận:
– Người bị tố cáo;
– Cục THA/BQP (để b/c);
– Tư lệnh …….. (để b/c);
– Viện KSQS….;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu số 13/PTHA: Kết luận nội dung tố cáo

Mẫu số 13/PTHA: Kết luận nội dung tố cáo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm