Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 25/PTHA: Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án
53

Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

Mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

Mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, lý do đề nghị… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 24/PTHA: Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 23/PTHA: Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án

Mẫu số 22/PTHA: Đơn đề nghị định giá lại tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án như sau:

Mẫu số 25/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

Kính gửi: Phòng Thi hành án ……………………….

Theo Bản án, Quyết định số …………. ngày …… tháng ….. năm …… của……………, Quyết định thi hành án số …………… ngày …. tháng …… năm …….. của …………….;

Họ và tên người đề nghị ……………………………………………………………………

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án ……………………………………………………..

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………………….

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

1. Nội dung đề nghị

……………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do đề nghị

……………………………………………………………………………………………………….

3. Các tài liệu kèm theo

……………………………………………………………………………………………………….

……….., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

Mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

Mẫu đơn đề nghị về việc nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm