Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 53/QĐ-PTHA: Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên

Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng
54

Quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Mẫu quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Mẫu quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế giao người chưa thành niên. Mẫu quyết định nêu rõ người bị cưỡng chế… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 51/QĐ-PTHA: Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Mẫu số 50/QĐ-PTHA: Quyết định giải tỏa cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 49/QĐ-PTHA: Quyết định chấm dứt cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng như sau:

Mẫu số 53/QĐ-PTHA

BTL QK….(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../QĐ-PTHA

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự …….;

Căn cứ Bản án, Quyết định số…………. ngày …… tháng ….. năm …… của Tòa án……………… (các bản án, quyết định phải thi hành);

Căn cứ Quyết định thi hành án số ………. ngày…. tháng ….. năm ……. của Trưởng phòng Thi hành án ……………………………………………………………;

Xét thấy ………………………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ……………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Giao người chưa thành niên: ………………………………………………………

Cho …………………………………………. Địa chỉ: ………………………..

………………………….. nuôi dưỡng kể từ: ……. giờ …… ngày …… tháng …… năm…

Điều 2. Trường hợp ……………………………………… không thực hiện, thì cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền, hết thời hạn ấn định mà không thi hành sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1, 3;
– Cục THA/BQP;
– Viện KSQS……;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Mẫu quyết định cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm