Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán hỗ trợ

Văn bản đề nghị thanh toán kinh phí
47

Văn bản đề nghị thanh toán kinh phí

Mẫu văn bản đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ

Mẫu văn bản đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị thanh toán, lý do thanh toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư

Mẫu văn bản báo cáo kết quả thẩm tra hỗ trợ đầu tư

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án trồng dược liệu

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ như sau:

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

V/v thanh toán kinh phí………

…………….., ngày……tháng…….năm……

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước …………..

Căn cứ Nghị định số…… /…. ngày…. tháng … năm …. của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân: (tên tổ chức, cá nhân) …………………………………………………………….

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….. Fax: ………………………………………………………..

Tài khoản số……………………….. tại …………………………………………………………………..

– Lý do thanh toán: Theo…………… (kèm theo)

– Nội dung, hỗ trợ:

+ Hạng mục hỗ trợ:

+ ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị tạm ứng (thanh toán): ………………(Viết bằng chữ): ………………….…

– Hồ sơ kèm theo gồm:

Nơi nhận:

Chức danh người đại diện
tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ

Mẫu văn bản đề nghị về việc thanh toán hỗ trợ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm