Học tậpTài liệu

Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Bài toán tìm số tuổi của hai ông cháu
45

Bài toán tìm số tuổi của hai ông cháu

Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu? Dạng toán tính tuổi – bài toán quen thuộc đối với các bạn học sinh. Dạng toán này nghe qua có vẻ đơn giản nhưng nó có thể được biến đổi thành những bài toán nâng cao với những yêu cầu khó hơn.

Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải của bài toán trên và giải thêm những bài toán tương tự.

1. Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Hiệu số tuổi của 2 ông cháu là:

56 – 14 = 42 (tuổi)

Mỗi năm ông tăng 1 tuổi, cháu cũng tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 ông cháu không thay đổi, luôn bằng 42

Tuổi ông gấp đôi tuổi cháu => Tuổi ông 2 phần thì tuổi cháu 1 phần

Tuổi ông |——|——|
Tuổi cháu |——|

Hiệu số tuổi của 2 ông cháu là 1 phần

=> 1 phần = 42 tuổi

=> Lúc đó tuổi cháu là 42, tuổi ông là 84

Số năm để tuổi ông gấp đôi tuổi cháu là:

42 – 14 = 28 (năm)

=> Vậy sau 28 năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu

Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

2. Toán lớp 4 tuổi mẹ và tuổi con

Bài 1: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

=> Áp dụng cách thức: tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Số bé = (Tổng – hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng  + hiệu) : 2

Cách 1:

Tuổi của con là:

(42 – 30) : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

42 – 6 = 36 (tuổi)

Cách 2:

Tuổi của mẹ là:

(42 + 30) : 2 = 36 (tuổi)

Tuổi của con là:

36 – 30 = 6 (tuổi)

Bài 2: Mẹ hơn con 24 tuổi, 2 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi của con hiện tại là?

Bài giải: Mời các bạn tham khảo bài giải tại bài:

3. Các bài toán tính tuổi lớp 4 nâng cao

Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 2: Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 4: Trước đây 2 năm, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 5: Trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài 6: Năm nay con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con?

Bài 7: Trước đây 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Dạng toán tìm tuổi. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.