Tài liệuVăn hóa

Ngày đẹp tháng 7 2021

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021
49

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021

Ngày đẹp tháng 7 2021 – Xem ngày tốt xấu trước khi làm các việc đại sự là một trong những tín ngưỡng lâu đời của nhiều gia đình người Việt. Vậy tháng 7 ngày nào tốt để thuận lợi làm những việc quan trọng? Sau đây là chi tiết danh sách ngày tốt tháng 7 năm 2021 Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Ngày tốt tháng 7 2021 dương lịch

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ bảy, lịch âm là ngày 24 tháng 5 năm 2021 tức ngày Nhâm Tý tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Ngày 3/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài.

Ngày 4 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Chủ Nhật, lịch âm là ngày 25 tháng 5 năm 2021 tức ngày Quý Sửu tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Ngày 4/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, sửa kho.

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 6 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Ba, lịch âm là ngày 27 tháng 5 năm 2021 tức ngày Ất Mão tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Ngày 6/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, giao dịch, nạp tài.

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Sáu, lịch âm là ngày 30 tháng 5 năm 2021 tức ngày Mậu Ngọ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu. Ngày 9/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, san đường, sửa tường. Xem chi tiết thông tin bên dưới.

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.

Ngày 11 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày Ngày dân số thế giới 2021 Chủ Nhật, âm lịch là ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Nên: Cúng tế, nhận người, giải trừ.

Không nên: Họp mặt, xuất hành, chữa bệnh, động thổ, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch.

Ngày 13 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh) 2021 Thứ Ba, âm lịch là ngày 4 tháng 6 năm 2021.

Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất.

Không nên: Mở kho, xuất hàng.

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Tư, lịch âm là ngày 5 tháng 6 năm 2021 tức ngày Quý Hợi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 14/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh.

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội) 2021 Thứ bảy, âm lịch là ngày 8 tháng 6 năm 2021.

Nên: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Không nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh.

Ngày 18 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội) 2021 Chủ Nhật, âm lịch là ngày 9 tháng 6 năm 2021.

Nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng.

Không nên: San đường.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Ba, lịch âm là ngày 11 tháng 6 năm 2021 tức ngày Kỷ Tỵ tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 20/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, san đường.

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, dỡ nhà, an táng, cải táng.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Sáu, lịch âm là ngày 14 tháng 6 năm 2021 tức ngày Nhâm Thân tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 23/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, sửa kho, đào đất.

Ngày 25 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Chủ Nhật, lịch âm là ngày 16 tháng 6 năm 2021 tức ngày Giáp Tuất tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 25/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, sửa tường.

Ngày 26 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Hai, lịch âm là ngày 17 tháng 6 năm 2021 tức ngày Ất Hợi tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 26/7/2021 tốt cho các việc: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Năm, lịch âm là ngày 20 tháng 6 năm 2021 tức ngày Mậu Dần tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 29/7/2021 tốt cho các việc: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch là Thứ Sáu, lịch âm là ngày 21 tháng 6 năm 2021 tức ngày Kỷ Mão tháng Ất Mùi năm Tân Sửu. Ngày 30/7/2021 tốt cho các việc: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.

Ngày đẹp tháng 7 âm lịch 2021

Thứ tư, ngày 11/8/2021 nhằm ngày 4/7/2021 Âm lịch

Ngày TÂN MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 12/8/2021 nhằm ngày 5/7/2021 Âm lịch

Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 15/8/2021 nhằm ngày 8/7/2021 Âm lịch

Ngày ẤT MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 20/8/2021 nhằm ngày 13/7/2021 Âm lịch

Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 23/8/2021 nhằm ngày 16/7/2021 Âm lịch

Ngày QUÝ MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 27/8/2021 nhằm ngày 20/7/2021 Âm lịch

Ngày ĐINH MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 28/8/2021 nhằm ngày 21/7/2021 Âm lịch

Ngày MẬU THÂN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 1/9/2021 nhằm ngày 25/7/2021 Âm lịch

Ngày NHÂM TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 3/9/2021 nhằm ngày 27/7/2021 Âm lịch

Ngày GIÁP DẦN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 4/9/2021 nhằm ngày 28/7/2021 Âm lịch

Ngày ẤT MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Ngày đẹp xuất hành tháng 7 2021

Chi tiết danh sách ngày tốt xuất hành trong tháng 7 dương lịch:

1/7/2021 Ngày Thiên Dương: Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.
3/7/2021 Ngày Thiên Thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.
5/7/2021 Ngày Thiên Môn: Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt.
6/7/2021 Ngày Thiên Đường: Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý.
7/7/2021 Ngày Thiên Tài: Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.
9/7/2021 Ngày Thiên Thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.
11/7/2021 Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
12/7/2021 Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
15/7/2021 Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.
16/7/2021 Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.
19/7/2021 Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
20/7/2021 Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
23/7/2021 Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.
24/7/2021 Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.
27/7/2021 Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.
28/7/2021 Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.
31/7/2021 Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cầu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm