Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Phiếu thu tiền mặt mới nhất

Mẫu phiếu thu
15

Mẫu phiếu thu

Phiếu thu đóng một vai trò vô cùng to lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và những người làm kế toán nói riêng. Sau đây là các mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất hiện nay.

1. Phiếu thu là gì?

Phiếu thu cũng được coi là một mẫu biên nhận được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ. Phiếu thu được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

2. Các loại phiếu thu

Hiện nay, có 3 mẫu phiếu được sử dụng nhiều nhất đó chính là:

4. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …….tháng ……

Quyển số:…………

Số:………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

5. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …….tháng ……

Quyển số:…………

Số:………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:……..

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

6. Mẫu Phiếu thu theoThông tư 200/2014/TT-BTC 

Đơn vị:……………

Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:………..

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …….tháng ……

Quyển số:…………

Số:………………………

Nợ:……………

Có:…………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

7. Cách viết Phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi Phiếu thu sau đây:

– Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;

– Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu;

– Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;

– Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần;

– Ghi rõ lý do nộp tiền để tiện theo dõi;

– Ghi số tiền và đơn vị tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa;

– Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

– Sau khi lập Phiếu thu, kế toán yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

– Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu.

Chú ý:

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm