Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử
30

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

Biểu mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử là biểu mẫu được lập ra để người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót. Sau đây là nội dung mẫu thông báo, mời các bạn tham khảo.

Mẫu thông báo mới nhất

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Nội dung thông báo hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..…………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mu s

Ký hiệu hóa đơn đin tử

Số hóa đơn đin tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm