Biểu mẫuThủ tục hành chính

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01d

Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
29

Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01d là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin biện pháp được áp dụng… Mẫu ban hành theo Thông tư 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

1. Thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư số 79/2020/TT-BCA

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01d

Mẫu M01d (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2020/TT-BCA)

……………………(1)


Số: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày .… tháng .... năm ….....

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn xuất cảnh

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

Căn cứ:…………………………………………..(2), …………………. (3) đã tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Ông/Bà (chữ in hoa): ………………………………………..Giới tính: ………………………

Các tên khác (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……../………/………Nơi sinh: ……………………………………….

Quốc tịch hiện nay: ………………………(4) Giấy tờ tùy thân: ………………(5)

Nơi cư trú hiện nay:……………………………………………………………………………….(6)

Nghề nghiệp: …………………..Nơi làm việc: ………………………………………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn:…………………………………………………………………….(7)

Biện pháp xử lý khi phát hiện:…………………………………………………………………(8)

Đơn vị được giao xử lý:………….…………………… Điện thoại:………….

Cán bộ được phân công xử lý:………………………………….. Điện thoại:……………..

Đề nghị quý Cục phối hợp./.

Nơi nhận: ……………………………….(1)

…..….(9);

– Như trên;

– Lưu…..

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thông báo tạm hoãn xuất cảnh;

(2) Trích dẫn khoản, điều, văn bản pháp luật quy định thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh;

(3) Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh;

(4) Nếu người không quốc tịch thì ghi “không”, nếu chưa xác định được quốc tịch thì ghi “không rõ”;

(5) Đối với người nước ngoài thì ghi rõ số hộ chiếu/giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, nước cấp; đối với công dân Việt Nam thì ghi rõ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy thông hành;

(6) Đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam ghi địa chỉ đang tạm trú, đối với công dân Việt Nam ghi địa chỉ thường trú/tạm trú/nơi ở hiện nay;

(7) Ghi rõ thời hạn từ ngày….tháng…..năm….đến ngày….tháng….năm…;

(8) Ngoài việc ngăn chặn, nếu cần áp dụng biện pháp khác đề nghị ghi rõ yêu cầu;

(9) – Họ tên của người bị tạm hoãn xuất cảnh trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm;

– Ghi tên cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Mẫu thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Thông tư 79/2020/TT-BCA

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Kính gửi: ………………………………………

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ……………….. đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: ………………….. ngày …… tháng …. năm ….. đối với:

Họ tên: ………………………………………………….. Giới tính: ………………………….

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại: ………………………..

Quốc tịch: ………………………….; Dân tộc: …………………………; Tôn giáo:…….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày…….. tháng …….. năm …….. đến ngày………… tháng ………… năm ….. để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm.

Cơ quan …………… thông báo cho Viện kiểm sát ………………………………………… biết trước khi thi hành.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm