Học tậpTài liệu

Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7

Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68
57

Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68

Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7. Tìm số chia, số bị chia là bài toán nằm trong chương trình học của các bạn học sinh. Bài toán này đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt, sự nhanh nhạy của các bạn. Cùng Hoatieu.vn tìm số chia trong phép chia kia nhé.

1. Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7

Xem xét dữ kiện của đề bài, chúng ta có:

Số dư là 5, vậy nếu lấy số bị chia trừ đi 5 thì sẽ chia hết cho số chia và được thương là 7

=> 63 chia số chia được thương là 7

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

=> Số chia là: 63 : 7 = 9

Vậy, số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7 là 9

2. Phép chia có dư

Phép chia có dư

Phép chia có dư là phép chia có số dư lớn hơn 0

Trong đó:

Công thức:

3. Bài tập phép chia có dư

Bài 1. Thực hiện phép chia sau

a) 64 : 7 =

b) 234 : 17 =

c) 175 : 12 =

d) 98 : 15 =

Bài 2 Tìm y trong phép tính sau:

a) y : 5 = 7 (dư 2)

b) y : 9 = 7 (dư 6)

c) y : 15 = 9 (dư 4)

d) y : 24 = 8 (dư 5)

Bài 3 Tìm y trong phép tính sau:

a) 34 : y = 8 (dư 2)

b) 55 : y = 7 (dư 6)

c) 153 : y = 6 (dư 3)

d) 457 : y = 76(dư 1)

Bài 4: Tìm y trong phép chia, có số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số, thương bằng 6 và số dư kém thương 3 đơn vị

Bài 5: Tìm y trong phép chia, có số chia là 12, thương là 14 và biết số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia

Bài 6: Cho một số biết số đó chia cho 8 thì được thương là 42 và dư 2. Nếu lấy số đó chia cho 7 thì được kết quả là bao nhiêu?

Bài 7: Nếu hôm nay là thứ 4 thì 97 ngày sau là thứ mấy?

Bài giải:

Bài 4:

Số bị chia là số lớn nhất có hai chữ số nên số bị chia là 99

Thương là 6

Số dư kém thương 3 đơn vị nên số dư = 6 – 3 = 3

Số chia là (99 – 3) : 6 = 16

Bài 5:

Số dư là số lớn nhất có thể trong phép chia mà số dư phải nhỏ hơn số chia nên số dư = số chia – 1 = 12 – 1 = 11

Với thương là 14, số chia là 12, số dư là 11.

Vây số bị chia = (12 x 14) + 11 = 179

Bài 6:

Theo đề bài cho ta có thương là 42, số chia là 8, số dư là 2

Vậy số bị chia = (8 x 42) + 2 = 338

Nếu lấy 338 chia cho 7 ta được kết quả là 338 : 7 = 46 và dư 2

Bài 7: Đối với dạng bài này ta lấy số ngày bài cho rồi chia cho 7 (7 là số ngày của 1 tuần). Nếu kết quả của phép chia là số dư thì ta nhẩm thêm vào thứ mà bài hỏi.

Bài giải

Số ngày bài cho là 97, nên 97 : 7 = 13 (tuần) và dư 6 ngày

Biết hôm nay là thứ 4 chúng ta đếm thêm 6 lần bắt đầu từ thứ 5 thì được sau 97 ngày là thứ mấy. Kết quả là thứ 3

Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm