Biểu mẫuThủ tục hành chính

Tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên của các chủ thể

Mẫu 06-Hd KĐ.Đg 2018
61

Mẫu 06-Hd KĐ.Đg 2018

Mẫu 06-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ

TT

Họ và tên

đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Đảng viên tự đánh giá,

xếp loại

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

(Nếu là CC, VC)

Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá, xếp loại

Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo

Chi bộ đánh giá, xếp loại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

2

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí “Chỉ tiêu thu ngân sách”, địa phương quy định: cấp độ “Xuất sắc” phải đạt từ 115% trở lên, “Tốt” phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ “Tốt”.

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm